Det handlar om hur väl vården lyckas med att nå målvärdena i hjärtprevention för patienter under 75 år som har haft hjärtinfarkt. Hur det på sikt går för hjärtinfarktspatienter anses bero lika mycket på insatserna efter vården som på den akuta behandlingen vid insjuknandet.

Ettårsmätning

Vårdenheten dokumenterar i vilken mån patienten är rökfri, deltar i fysisk aktivitet och har normala blodtrycks- och blodfettvärden, dels sex till tio veckor efter infarkten, dels ett år efter. Resultaten matas in i det nationella kvalitetsregistret Sephia som är en undergrupp inom kvalitetsregistret Swedeheart.

I det registret matar i stort sett alla svenska sjukhus som har en hjärtenhet in sina resultat. Och nu har de fyra sjuksköterskorna som matar in Höglandssjukhusets resultat fått pris, för femte året i rad. För att Höglandssjukhuset har fått flest patienter att klara de fyra målen.

– Vi är glada och stolta. I år får vi priset för ettårsmätningen vilket jag tycker är lite finare än de tidigare gångerna som har gällt mätningen efter sex till tio veckor, säger sjuksköterskan Yvonne Pantzar.

Ödmjuk vinnare

Enligt henne beror de fina resultaten på att vårdenheten arbetar efter ett väl upparbetat program med en struktur och organisation där hela vårdkedjan fungerar. Samtidigt säger hon ödmjukt att alla som rapporterar blir bättre och bättre och att siffror inte säger allt.

– Mätte man på något annat sätt kanske det inte hade varit vi som var bäst, säger Yvonne Pantzar.

Diplomet delades ut på Sephias årsmöte tidigare i veckan och kommer snart att hängas bredvid de fyra andra på väggen i korridoren där patienterna kan se dem.