Svensk förening för röntgensjuksköterskor passar på att fira 50 år under Röntgenveckan som pågår i Uppsala. Samtidigt fick föreningen i dag en ny ordförande när Gunnel Örnberg avgick efter sju år på posten och lämnade över till Bodil Andersson, tidigare vice ordförande och
biträdande prefekt vid Lunds universitet.

– Jag tycker det är fantastiskt att få arbeta för röntgensjuksköterskornas profession i Sverige. Det är en yrkesgrupp med väldigt hög kompetens och som har gjort många stora framsteg,
säger Bodil Andersson.

Vill ha specialistutbildning

Som ordförande vill hon fortsätta arbeta för att införa en reglerad specialistutbildning. Hon vill också bygga nätverk, till exempel saknas det ett forum för verksamhetschefer och för de som forskar.

– De som är doktorander är ganska osynliga. I går fick jag till exempel kännedom om två nya så det finns personer som föreningen inte tidigare visste om, säger Bodil Andersson.

Stå på sig om strålskydd

Ett annat viktigt område är strålskydd. Under Röntgenveckan diskuterades de brister som förekommer och vad de kan tänkas bero på.

Bodil Andersson tror inte att det huvudsakliga problemet ligger i grundutbildningen, utan snarare att man som nyutexaminerad inte vågar stå på sig och göra som man har blivit lärd.

– Hindren består av vanor och bekvämlighet, "så här har vi alltid gjort". Jag tror vi har något viktigt att göra där, säger hon.

Bodil Andersson disputerade för snart ett år sedan. Hennes forskning har bland annat handlat om patientens möte med röntgenavdelningen och hon har utvecklat ett instrument som mäter röntgensjuksköterskans kompetens.