Det högspecialiserade forskningslaboratoriet, som beräknas kosta 3,5 miljarder kronor, blir ett av Europas största.

På en yta av cirka 80 000 kvadratmeter ska cirka 1 700 forskare från olika discipliner och övrig personal för första gången samlas under ett tak.

– KI är ett av världens mest framstående medicinska universitet. Bygget av Biomedicum är en viktig del i att ytterligare utveckla Karolinska institutet och upprätthålla Sveriges ställning som en av världens mest framstående forskningsnationer, sade utbildningsminister Jan Björklund i samband med att han tog det första spadtaget.

Biomedicum kommer att bestå av två sammanlänkade huskroppar som ligger i nära anslutning till framväxandet av det nya universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen.  Detta för att stärka utbytet mellan klinisk och experimentell forskning.

Laboratoriet beräknas stå klart under 2018.