En av punkterna vid nästa års kongress är val av ny förbundsstyrelse. I oktober räknar valberedningen med att nomineringsprocessen ska vara i gång. Alla medlemmar har rätt att nominera – även sig själv om man vill det – och en nominering räcker för att bli valbar.

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till förbundsrevisorer och till den styrelse som ska driva Vårdförbundets frågor. Till sin hjälp har de ett dokument över vad som krävs och där talas bland annat om att kandidaterna ska ha rätt kompetens, vara ansvarstagande, ha integritet och kunna samarbeta.

– Vi vill att så lite som möjligt ska vara godtyckligt därför lägger vi ner mycket tid på att systematiskt gå igenom kandidaterna. Vårt tidsperspektiv är inte bara den kommande kongressperioden utan lång tid framåt, säger Mimmi Högblom, förtroendevald i Västmanland och ny i valberedningen.

Kritiker är välkomna

Det finns inget krav på att den som kandiderar till styrelsen måste stå bakom politiken som drivs i dag. Valberedningen vill inte sätta samman en grupp där alla tycker samma sak.

– Det går absolut att vara kritisk till den förda politiken. Om en styrelse ska vara dynamisk och kunna utvecklas behövs olika personligheter och åsikter. Kritiska röster är viktiga när svåra frågor diskuteras. Viktigast är att personerna är nyfikna och har en vilja att driva frågor.

Valberedningen tittar däremot inte på vilka frågor som drivs och har drivits av den nuvarande styrelsen och tar inte ställning till om uppsatta mål har uppnåtts.

– Nej, det är inte vår uppgift att vara ett kontrollorgan som utvärderar styrelsens arbete, säger Mimmi Högblom.

Hoppas på mångfald

Den största utmaningen, säger hon, är att hitta kandidater som kan bilda en dynamisk styrelse. Hon hoppas på en mångfald bland nomineringarna. Det underlättar i arbetet med att få en bra blandning mellan förvaltare och förnyare, praktiker och teoretiker, visionärer och kritiker.

I februari ska kandidaterna ha valts ut och innan dess ska de nio valberedarna besöka alla lokala avdelningar, intervjua ledamöterna i den nuvarande styrelsen och djupintervjua samtliga nya kandidater. I maj bestämmer kongressen vilka som ska vara med och driva politiken för de kommande tre åren.