Nu, när nya scheman läggs inför hösten, finns en nyhet att ta hänsyn till. Nämligen rätten till nio helt lediga dagar under en fyraveckorsperiod för dig som arbetar kvällar och helger.

Kortare arbetspass

Ingen ska längre kunna tvingas till så korta arbetspass att en heltid bara blir arbete och upphackad ledighet, berätta Cecilia Helldén, förbundsombudsman på Vårdförbundet med ansvar för arbetstidsfrågor.

– På senare år har vi märkt att arbetsgivare slimmat organisationer och gjort kortare arbetspass för att slippa överlappningar. Med många korta arbetspass är det svårt att upprätthålla fem dagars arbetsvecka. Utan överlappning är det svårt att få tid till reflektion och administration, säger hon.

Nygammal bestämmelse

Överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om nio fridagar per fyra veckor för Vårdförbundets medlemmar som går på schema är egentligen en gammal bestämmelse som Vårdförbundet förhandlade bort 1996, men som Kommunal haft kvar. Den nygamla skrivningen finns i en protokollsanteckning till kollektivavtalet HÖK, där en del förändringar gjordes i maj i år.

För att inte strula till sommarens schemaläggning bestämde parterna att överenskommelsen om nio fridagar ska gälla från och med september - och nu blir det istället en utmaning för dem som lägger nya scheman i höst.

Eftersträvar 11 timmars vila

På kirurgavdelning sex på Västmanlands sjukhus i Västerås gör personalen sina egna scheman som sedan justeras av en schemagrupp. Här innebär inte avtalsförändringen om nio fridagar någon stor förändring, enligt avdelningschefen Elena Einarsson.

– Personalen får in nio lediga dagar på fyra veckor redan nu. Det vi försöker eftersträva är också 11 timmars dygnsvila och det kräver ett medvetet arbete med organisationen för att det ska fungera, berättar hon.