Genom att ingripa tidigt hoppas primärvården i östra Östergötland kunna hjälpa barn som väger för mycket.

Projektet startade 2011 och riktar sig till barn med ett iso–bmi som överstiger 30, ett slags mått på övervikt hos barn. Gruppbehandlingen pågår i två år, men barnen följs i fem år.

Skolsköterskan informerar

Just nu pågår rekryteringen av barn födda 2002 och 2006. Projektet är ett samarbete mellan primärvården, skolhälsovården och barnklinikerna i Östergötland och en viktig del i behandlingen är samtal med andra familjer om matvanor.

Barn som går i förskoleklass eller årskurs 4 bjuds in till ett hälsosamtal och sedan anmäler föräldrarna sig till projektet när de har fått information av skolsköterskan. Grupperna ska hålla till på familjecentralen Hageby och tanken är att projektet som kallas TUFF (tidiga insatser Utvecklingsprojekt med familjebehandling av barnfetma) sedan ska spridas över hela länet.

– Hos en del barn försvinner fetman med åren, men vi kan inte förutse vilka barn det är. Det vi vet är att många överviktiga vuxna har haft fetma redan som barn, säger Elin Glad, dietist och projektledare för TUFF i primärvården i östra Östergötland, i ett pressmeddelande.