År 2000 rökte 9 procent av mammorna och 14 procent av papporna efter att barnet hade fötts. Men av barnen som föddes 2011 hade bara 5 procent mammor som rökte och 11 procent hade rökande pappor.

Flest rökande mödrar fanns i Sörmlands, Värmlands och Gotlands län med 7 procent i genomsnitt. Den lägsta andelen, 2 procent, fanns i Västerbottens län.

Rapporten Amning och föräldrars rökvanor från Socialstyrelsen visar också att amningen har minskat stadigt under det senaste decenniet, men en uppgång skedde från 2010 till 2011. Andelen mödrar som enbart ammar när barnet är sex månader ökade från 11 till 14 procent.

– Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket har tagit fram en gemensam plan för att främja amning. Även amningsstödjande åtgärder i vården och uppmärksamhet i media kan påverka amningsmönstret, säger utredaren Karin Gottvall.