Alla tre inriktningarna finns sedan tidigare som magisterprogram vid Sophiahemmets högskola, men har tidigare inte gett en formell specialistsjuksköterskeexamen.

Men i somras tog regeringen beslut om att utöka de nuvarande elva specialistinriktningarna med en öppen variant för att göra specialistsjuksköterskeutbildningen mer flexibel så att olika inriktningar kan anordnas utifrån hälso- och sjukvårdens behov.

Mer praktik krävs

– Vi har länge efterfrågat detta och planerat för det beslut som till sist kom, så för oss var det enkelt att snabbt göra om våra magisterprogram till specialistsjuksköterskeprogram, säger Jan-Åke Lindgren, rektor vid Sophiahemmets högskola.

Skillnaden mot tidigare är att det blir något mer VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Diabetessjuksköterskor nästa år

Till att börja med blir det de elever som från i höst läser inriktningarna inom akutsjukvård, hjärtsjukvård och palliativ vård som kommer att få en formell specialistsjuksköterskeexamen. Från 2014 gäller det även dem som läser diabetesvård. Eventuellt kan också utbildningen i demensvård som finns vid Sophiahemmets högskola bli en specialistutbildning i framtiden.

Gunnar Modin tillhör den första kull akutsjuksköterskor som utbildades vid Sophiahemmets högskola 2010. I dag är han lärare vid utbildningen och dessutom aktiv i Riksföreningen för akutsjuksköterskor.

Ökade karriärmöjligheter

– Det här känns som en stor framgång, det betyder mycket att vi nu får den formella titeln specialistsjuksköterska. Studenterna som började nu jublade när jag berättade det, säger Gunnar Modin.

Han menar att det i grund och botten är en patientsäkerhetsfråga, men också en möjlighet för sjuksköterskor inom akutsjukvård att göra karriär.

– Om du arbetar på akuten och vill vidareutvecklas har du tidigare varit tvungen att specialisera dig inom intensiv- eller anestesivård. Nu blir det möjligt att få en formell titel som akutsjuksköterska och det kommer att göra det lättare för akutsjukvården att behålla och utveckla kompetent personal.

Kan behöva komplettera

Om Gunnar Modins egen utbildning omvandlas till en specialistexamen är dock osäkert.

– Det sker nog inte med automatik. Förmodligen behöver de som tidigare gått magisterutbildningen mer VFU, men eftersom de flesta i dag är kliniskt verksamma ska det nog inte bli några problem att ordna det, säger Jan-Åke Lindgren.

Han tror att Sophiahemmets högskola är först med att införa nya specialistinriktningar, men gissningsvis kommer andra högskolor och universitet att följa efter.

Diabetessjuksköterska

Janeth Leksell, lektor vid specialistutbildningen för diabetesvård i Uppsala, tror att man där kan vara igång med en formell specialistutbildning för diabetessjuksköterskor 2015.

- Det är fantastiskt roligt att vi har fått den här möjligheten. Många som har vidareutbildat sig kallar sig diabetessjuksköterska, men nu blir det en skyddad yrkestitel. Nästa steg blir att titta på vad som krävs för att de som tidigare har gått utbildningen ska kunna bli auktoriserade, säger Janeth Leksell.