Självmordstalen i Sverige har planat ut sedan sekelskiftet, men samtidigt gör alltfler unga självmordsförsök, särskilt flickor.

– Det är oerhört viktigt att göra något åt försöken. Den största riskfaktorn för att begå självmord är att ha försökt förut, säger professor emerita Britta Alin Åkerman.

Hon är en av Sveriges främsta experter på suicidprevention, psykolog och terapeut och anställd vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, vid Karolinska institutet i Stockholm, tillika styrelseledamot i nystartade Suicide Rescue.

Nollvision 2008

Det är en helt ny organisation som arbetar nationellt för att radikalt minska självmorden främst bland barn och ungdomar där självmordstalen inte minskat på samma sätt som bland vuxna. Varje vecka tar en person under 20 år sitt liv och självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga.

Sverige antog en nollvision för självmord 2008 men alltför lite görs för att förebygga anser Suicide Rescue. Staten satsar bara 3 miljoner på forskningen mot uppåt 150 miljoner kronor på forskning för att minska dödsolyckorna i trafiken. Organisationen vill se fler kuratorer i skolan och att livskunskap blir lika självklart som matematik på schemat.

Unga signalerar

– Skolan borde arbeta aktivt med självmordsbenägna. Ungdomarna förmedlar signaler. De viktigaste är att de uteblir från skolan, tappar koncentrationen och inte tycks lyssna, eller att det plötsligt går sämre, säger Britta Alin Åkerman.

Hon såg helst att alla vuxna i skolan lärde sig tyda tecken på depression och utbildades i att se om någon elev är självmordsbenägen. 

Skolstress, med för lite stöd, för mycket egenarbete och för mycket valmöjligheter är en del av de orsaker som flickor hon träffat anger som orsak till självmordsförsök. Eller en svår arbetsmarknad och bostadsbristen som tvingar halvvuxna att bo kvar hemma.

Färsk statistik

Många har också blivit svårt mobbade utan att få hjälp.

– Skolan borde ha totaltförbud mot mobbning och kränkningar. Vi får fler och fler signaler om mobbning både av de unga och deras föräldrar. Inte minst över nätet där det också är svårt att komma åt det de unga drabbas av, säger Britta Alin Åkerman.

Fram till 2000 skedde en kraftig nedgång i antalet självmord utom för de unga, sedan har kurvan planat ut, visar färsk statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro för att självmordstalen bland unga är så höga i Sverige.