I en skrivelse till stadsdelens politiker kräver förtroendevalda från Vårdförbundet, Vision, Saco och Kommunal att personalen ges de förutsättningar som behövs för att kunna ge den vård och omsorg som vårdtagarna har rätt till.

De gamla som vårdas i sina hem blir allt fler och allt mer vårdkrävande, samtidigt som de ekonomiska ramarna är snävare än någonsin. Omvårdnadspersonalen känner sig otillräcklig och frustrerad.

Hinner inte med

Samtliga yrkesgrupper är pressade. Cheferna har inte tid att vara det stöd som personalen behöver, biståndshandläggare som allt oftare måste ge negativa besked till anhöriga blir utskällda, sjukgymnaster och arbetsterapeuter hinner inte ge den rehabilitering som vårdtagarna behöver och sjuksköterskor har medicinskt ansvar för alldeles för många patienter.

Att ständigt vara klämd mellan sin professionella bedömning av patienternas behov och begränsningar i form av stram budget och tidspress, skapar etisk stress hos personalen. Att arbeta med känslan av att vara otillräcklig och i rädsla för att göra fel orkar ingen i längden, skriver de fackliga representanterna.

Det prioriterade målet för äldreomsorgen i Majorna-Linné är att äldres inflytande över sin vardag ska öka. Personalen gör allt de kan för att målet ska uppnås. Nu kräver fackförbunden att politikerna gör sitt.