Eva Joelsson-Alm är utvecklingssamordnare och sjuksköterska på IVA vid Södersjukhuset. I Vårdfokus har hon tidigare berättat om sina studier och hur hon arbetar för att förbättra rutinerna kring patienternas blåstömning.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram, uppmuntra och lära av goda exempel inom omvårdnadsledarskap.Prissumman 20 000 kronor överlämnas på konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i Skövde den i november.

Så här lyder juryns motivering: Eva Joelsson-Alm förbättrar vården tillsammans med andra med utgångspunkt i patienternas behov. Hennes goda resultat och hennes prestigelösa och uppmuntrande sätt är en inspirationskälla för alla som vill utveckla och främja omvårdnad och omvårdnadsforskning.