Det finns många olika former av äggstockscancer och en del är betydligt mer aggressiva än andra. Att kunna särskilja dem är oerhört viktigt för att få en mer exakt diagnos och kunna sätta in rätt behandling i tid.

Om detta handlar Björn Nodins avhandling Immunohistochemical and molecular studies on ovarian cancer progression and prognosis. Han är biomedicinsk analytiker vid avdelningen för patologi i Lund och har ägnat de senaste åren åt forskning inom det här området.

Dålig prognos

Varje år får omkring 750 kvinnor i Sverige äggstockscancer och prognosen är ofta dålig eftersom symtomen är diffusa och sjukdomen ofta har hunnit gå långt innan den upptäcks.

För tidningen Vetenskap & hälsa berättar Björn Nodin om vad studierna som ingår i hans avhandling har lett fram till:

– Vi har visat att äggstockscancer inte är en utan många olika sjukdomar och när man identifierar och värderar gener och proteiner i en tumör måste man ta hänsyn till de olika former som finns av sjukdomen.

Flera av de gener och proteiner som studerats kunde kopplas till överlevnad hos patienterna och KRAS-mutationer var förenade med en förbättrad prognos i äggstockscancer.

– Vi kunde också påvisa att nivåerna av ett protein var högre i äggstockscancerceller som är resistenta mot cellgifter jämfört med äggstockscancerceller som är känsliga för cellgifter, säger han till tidningen Vetenskap & hälsa.

Björn Nodin hoppas att forskningen ska bidra till att man tidigt kan identifiera dem som har resistenta cancervarianter för att så fort som möjligt ge rätt behandling.