Forskare vid Karolinska institutet och universitetet i Indiana har genomfört den hittills största populationsbaserade studien någonsin på för tidigt födda barn. De använde data från drygt 3,3 miljoner svenska barn födda 1973 till 2008.

Dementerade risker

Men i stället för att som tidigare forskning jämföra för tidigt födda barn med icke för tidigt födda, jämförde forskarna dem med syskon och kusiner som inte fötts för tidigt. Uppgifterna hämtade de från det svenska medicinska födelseregistret och flergenerationsregistret.

De såg då att den koppling som tidigare forskning gjort mellan att vara född för tidigt och ha en högre risk att drabbas av allvarlig psykisk sjukdom, inlärningssvårigheter, självmord och ekonomiska bekymmer inte håller.

Riskökningen kunde i stället kopplas till andra förhållanden som syskonen delade: föräldrar, socio-ekonomisk status och vissa genetiska faktorer.

Bekräftade samband

Däremot kunde de, tack vare det stora antalet barn, bekräfta tidigare forskningsfynd om ett starkt samband mellan för tidig födsel och risk att dö som spädbarn eller ung vuxen, liksom förhöjd risk för autism och för adhd.

Studien Preterm birth and mortality and morbidity: A population-based quasi-experimental study publiceras i dag i JAMA Psychiatry.