På onsdagsmorgonen var 154 av 1600 vårdplatser stängda på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

Orsaken till att sjukhuset inte kan bedriva vård i den omfattning som egentligen behövs är bristen på sjuksköterskor.

Svårt att rekrytera

I midsommarveckan saknades 300 sjuksköterskor och behovet är minst lika stort i dag, berättar Catharina Nyrell, vårdplatssamordnare.

– Avdelningscheferna jobbar för fullt med rekryteringar, men det är svårt. Det är sjuksköterskebrist i Stockholm och många aktörer som konkurrerar om sjuksköterskorna, säger hon.

Tufft jobb i sommar

Som mest i somras hölls 600 vårdplatser stängda på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

Bristen på sjuksköterskor - i kombination med semestertider - har gjort att de sjuksköterskor som varit i tjänst fått arbetat för fler.

– Det har varit en hel del övertid, extrapass, dubbla pass och så vidare, säger Gunnar Öhlén, chefläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Ovanligt hårt tryck

När han summerar de senaste månaderna konstaterar han att det är personalens hårda arbete som räddat sommaren. Han lyfter också fram att Karolinska universitetssjukhuset inte längre kan räkna med ett minskat patienttryck under semestermånaderna.

– Det finns inte längre något sommaruppehåll i det uppdrag som vi har. Att ta hand om svåra olyckor, cancer och svåra hjärtsjukdomar, det går inte att ta semester från, säger han.

Framför allt har akutmottagningarna och vuxenslutenvården haft en betydligt tuffare situation än tidigare somrar, enligt Gunnar Öhlén. Beläggningsgraden har legat runt 100 procent hela sommaren med många överbeläggningar och utlokaliserade patienter.