Sjuksköterskan som arbetar på cancercentrum i Umeå hade redan i mars sökt fem veckors semester i sommar och kommit överens med sin arbetsgivare när hon skulle vara ledig. Men en vecka innan ledigheten skulle börja fick hon besked på mejlen att den sista av de fem veckorna var indragen.

Erkände felet

Så får det inte gå till och sjuksköterskan sökte hjälp hos facket. Vårdförbundet konstaterade att landstinget hade brutit mot semesterlagen genom att ensidigt återkalla redan beviljad semester och begärde tvisteförhandling.

Vårdförbundet lade ett tolkningsföreträde så sjuksköterskan fick ut hela sin semester som bestämt. Enligt semesterlagen går det inte att ensidig återta en beviljad semester senare än två månader före ledigheten. Landstinget erkände att man felat och Vårdförbundet får 15 000 kronor i skadestånd.

Fem barnmorskor

– Vi yrkade på skadestånd till sjuksköterskan också, men arbetsgivaren ansåg inte att det hade inneburit något ekonomiskt lidande för henne. Det här är något arbetsgivaren använder vid dålig bemanning. Man tar till alla knep för att lösa situationen och det kan ju hända att våra medlemmar går med på det, säger Gunnar Sundin, ombudsman i Vårdförbundets avdelning Västerbotten, som förhandlade.

Detta är sjätte fallet i sommar då Västerbottens läns landsting försökt dra in beviljad semester. De andra fem gäller barnmorskor. På försommaren fattades det bemanning på 150 barnmorskepass i Umeå och fem barnmorskor fick veta att arbetsgivaren tänkte dra in semester för dem.

Olika versioner

De vände sig också till Vårdförbundet som påpekade för arbetsgivaren att beviljad semester är bindande. Enligt Vårdförbundets ordförande i Västerbotten, Johan Larson, var det först när Vårdförbundet begärt tvisteförhandling och lagt tolkningsföreträde som arbetsgivaren löste behovet av barnmorskor på annat sätt.

Landstingets version är att det bara var ett förslag de hade tagit upp med barnmorskorna.