I våras delade utbildningsdepartementet ut nästan en miljard kronor till 22 universitet och högskolor för att skapa fler platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningarna.

Av de fem universitet som fick de största summorna i satsningen har två, Linköping och Lund, valt att lägga pengarna på teknik, visar Vårdfokus kartläggning.

Omöjligt hitta praktikplatser

Ledningen för Linköpings universitet säger sig vara nöjd med sjuksköterskeprogrammets omfattning.

Lunds universitet – som fick den allra största pengapotten – skulle gärna bygga ut sjuksköterskeutbildningen om det gick. Men svårigheten att få fram praktikplatser gör det omöjligt.

– Vården är i en absurt pressad situation i Skåne. Att i det läget pressa på ytterligare, att vårpersonal ska gå in och handleda ännu fler studenter, det går inte, säger Cecilia Lundberg, vicedekan på medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Flykt från yrket

Istället för att bygga ut sjuksköterskeprogrammet vill Lunds universitet undersöka varför studenter hoppar av utbildningen. Cecilia Lundberg efterfrågar också ett större nationellt grepp kring frågan hur Sverige ska säkra tillgången till sjuksköterskor i framtiden.

– Det jag skulle vilja tillföra debatten är komplicerat. Vi har en flykt från yrket och en arbetsmiljöproblematik. Det är inte säkert att vi löser problemet genom att pumpa ut fler sjuksköterskor, säger hon.

Kan bli problem i Stockholm

Inför höstens budgetproposition har regeringen gått ut med en storsatsning på att utbilda fler sjuksköterskor i Stockholm. Även i huvudstaden blir den stora utmaningen att få fram praktikplatser, enligt Eva Broberger, programdirektör för sjuksköterskeprogrammet på Karolinska institutet.

– Ja, det är vår största fråga. Det handlar inte bara om fler praktikplatser, de ska vara kvalitativa också.