För drygt tio år sedan lanserade Vårdförbundet sin idé om vårdlotsar: sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som lotsar, eller om man så vill coachar, patienter till rätt vård. Tanken är att människor ska slippa lidande och få en högre livskvalitet genom att få rätt vård snabbare.

På senare år har vårdlotsar införts inom landstingen i Stockholm, Östergötland och Uppsala och i Västra Götalandsregionen.

Två sjuksköterskor

Nu är det alltså dags för Sörmland och Mälarsjukhuset där de två sjuksköterskorna Marita Eriksson och Karolina Hallberg deltar i ett pilotprojekt som vårdlotsar.

De ska stötta patienter med extra stora vårdbehov, framför allt personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, och patienter som besökt sjukhusets akutmottagning minst tre gånger under det senaste halvåret.

Projektet drivs i samarbete mellan landstinget i Sörmland och företaget Health Navigator AB. Företaget har samlat in erfarenheter från de landsting som redan har vårdlotsar och hjälper Mälarsjukhuset att komma i gång med projektet.

– Min förhoppning är att vi så småningom ska kunna driva det i egen regi och på alla tre sjukhusen i landstinget, säger projektledaren Gerd Agenstam som själv är sjuksköterska.

200 patienter samt kontrollgrupp

Cirka 200 patienter ska delta i projektet. Ungefär lika många ska ingå i en kontrollgrupp där patienterna inte får stöd av vårdlotsar.

Utvärderingen ska vara klar i maj nästa år.