Separationerna bland svenska föräldrar minskar, samtidigt som det blir allt vanligare att både bo hos mamma och pappa när de väl skiljer sig.

I mitten av 80-talet var det bara en procent av skilsmässobarnen som bodde varannan vecka hos sina föräldrar, i dag är det nära 30 procent. Men det finns nästan ingen forskning om hur de barnen mår.

Mer hälsoproblem

En ny avhandling som distriktssköterskan Åsa Carlsund försvarar på fredag visar att barn i åldern 11-15 år som växelbor hos sina föräldrar rapporterar i något högre grad olika besvär som exempelvis ont i magen, ont i huvudet eller svårt att sova, jämfört med barn i traditionella familjer.

Bland 15–åringarna var det även något vanligare att röka och dricka alkohol.

Behöver fångas upp tidigt

Resultatet visar att barnen behöver fångas upp tidigare, till exempel av skolsköterskan och distriktssköterskan på vårdcentralen.

– Vi vill ju jobba preventivt och jag önskar att vi kunde möta de här barnen och hitta sätt att stötta dem. Det kanske kan hindra ett barn från att må sämre, säger Åsa Carlsund.

Det kan exempelvis handla om att inventera vilka resurser som finns kring barnet och erbjuda familjefokuserade samtal.

Barnen föredrar växelvis boende

Tidigare forskning från en annan forskargrupp, Elvisprojektet vid forskningsinstitutet Chess som är knutet till Karolinska institutet och Stockholms universitet, visar att barn som bor växelvis mår bättre än de som bor hos en förälder. Att behålla en nära relation med både mamma och pappa är värt stöket med att byta bostad varje vecka.

Åsa Carlsund instämmer i det, men poängterar samtidigt att man måste komma ihåg att det finns familjer där växelvis boende är en omöjlighet, till exempel om den ena parten inte fungerar som förälder.

Hon fann också att fler än förväntat behövde hjälp av exempelvis familjerådgivningen eller familjerätten för att landa i ett växelvis boende som fungerar bra.