Prehospitala priset för 2013 går inte till någon inom vården utan till en kampanj som förebygger behovet av vårdinsatser och förbättrar vårdens resultat.

Priset delas ut på Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, Flisas, årliga kongress och går till den som har gjort något för att utveckla och förbättra den prehospitala vården.

Allmänhetens insats viktig

Att årets pris går till en kampanj som riktar sig till allmänheten kan verka förvånande, men är också en tankeställare, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som ingår i juryn.

– Valet av pristagare påminner om hur stor betydelse allmänheten har för att den prehospitala vården ska fungera bra. Ibland hjälper det inte hur snabbt ambulansen kör, och när omedelbara insatser sätts in av personer på plats ökar patientens möjlighet att bli helt frisk, säger hon.

Räddas till ett bättre liv

Nationella strokekampanjen är ett initiativ från Sveriges kommuner och landsting som har pågått sedan 2011. Flera människor har räddats till ett bättre liv genom att kunskapen om symptomen vid stroke har ökat.

Över 160 000 personer har gjort AKUT-testet på webben genom att gå in på strokekampanjen.se, vars viktigaste mål är att få fler att direkt larma 112 vid en misstänkt stroke.

Motiveringen

"Nationella strokekampanjen har på ett föredömligt sätt ökat allmänhetens kunskap om symptom vid insjuknande i stroke. Detta är av största betydelse för ambulanssjukvårdens möjligheter att hjälpa drabbade patienter genom ett strukturerat och differentierat omhändertagande med möjligheter till rätt vård direkt", lyder motiveringen från juryn.

Två hedersomnämnanden

Två nomineringar har också fått särskilda hedersomnämnanden från juryn. Det ena är ett system för digitalisering av patientjournaler inom ambulanssjukvården i Kronoberg och det andra är en hygiengrupp med ombud från samtliga ambulansstationer i Uppsala län. Med hjälp av utbildning om skyddsutrustning, rengöring och instruktioner vid smittsamma sjukdomar har de minskat risken för vårdrelaterade infektioner.