Att nyfödda barn bär på mrsa, meticillinresistenta gula stafylokocker, är inte på något sätt ovanligt. På neonatalavdelningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna samt på Danderyds sjukhus i Stockholm bär alltid ett eller flera av de inneliggande barnen, och deras föräldrar, på resistenta bakterier.

Det vet man genom att barnen regelbundet och rutinmässigt testas för mrsa, som sedan länge är vanligare ute i samhället än inom den slutna vården.

Ville undvika spridning

Det man vill undvika är att bakterien sprider sig mellan barnen.

– Vi blev oroliga när vi upptäckte att fyra av barnen bar på samma stam av mrsa, säger Mikael Norman, professor i pediatrik och chef för neonatalverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus.

För att förhindra fortsatt spridning stängdes neonatalavdelningen i Solna förra torsdagen. Under den vecka som gått har lokaler och utrustning städats och rengjorts extra noga. I dag klockan 13.30 är det tänkt att avdelningen ska öppna igen.

Hänt förr

Att en hel avdelning tvingas stänga på grund av smittspridning av mrsa är relativt ovanligt. Men det händer. Senast det skedde på neonatal på Karolinska var för fem år sedan.