Många patienter som smittats av fästingar upplever att de inte får tillräckligt bra vård. Det konstaterar norska Helsedirektoratet som vill öka kunskapen om fästingburna sjukdomar och förbättra diagnostik och behandling av bland annat borrelia.

Ett nationellt kompetenscentrum håller på att byggas upp på Sorlandets sjukhus, som från och med nyår ska kunna bistå norska sjukhus och vårdcentraler med expertkunskap. Helsedirektoratet har även kontaktat svenska myndigheter i hopp om att inleda ett samarbete för att utveckla kunskapen om fästingburna sjukdomar, skriver myndigheten på sin hemsida.

I Sverige utreder just nu Smittskyddsinstitutet (SMI) alternativa metoder för att upptäcka borrelia. Diagnosen är omdiskuterad och många svenskar har rest till ifrågasatta kliniker i Tyskland och Norge för att få vård.

Bakgrunden till att Helsedirektoratet vill öka kunskapen om fästingburna sjukdomar är diskussionen om borrelia, diagnoser och ifrågasatta alternativa behandlingsmetoder.