Reklamen ska förutom att ge information om produktanvändning framhålla att amning har fördelar, och att ersättningen bara bör användas efter rekommendation av personer med utbildning i medicin, näringslära, farmaci eller av någon som arbetar med barna- eller mödravård.

Att i reklam för ersättning avråda från amning blir förbjudet. Utom i undantagsfall ska det bli förbjudet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att använda eller lämna ut bröstmjölksersättning som skänkts eller köpts till rabatterat pris.

Lagen är en anpassning av svensk lagstiftning till ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den första januari 2014.