Sjuksköterskan Inger K Holmström är sedan augusti professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola. Då kom hon från Örebro universitet där hon har haft en professur i två år, så även om uppdraget är nytt är det inte främmande.

– Att vara professor öppnar nya vägar. Jag får större möjligheter att driva frågor om vårdforskning och sjuksköterskeprofessionen. Det ger mig en ny och bra plattform.

Telefonrådgivning i fokus

Inger K Holmströms huvudfokus är sjuksköterskors telefonrådgivning. Om det har hon skrivit en lärobok och hon har just nu tre doktorander som fördjupar sig i bland annat ämnena kommunikation och patientsäkerhet.

En av studierna visar att män som ringer sjukvårdsrådgivningen får komma till läkare medan kvinnor får egenvårdsråd. Ett resultat som har diskuterats inom enheterna. 

- Det handlar om jämlikhet och att uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens målsättning om god vård på lika villkor. Vi studerar för närvarande också anmälningsfall inom telefonrådgivning, för att se vad man kan lära för framtiden av dessa ärenden.

Personcentrerad vård

Aktuellt just nu är också personcentrerad vård, ett av Inger K Holmströms forskningsområden. Hon ingår i ett internationellt projekt där också Norge, Holland och USA deltar. Avsikten är att studera och beskriva personcentrerad kommunikation inom kommunal äldreomsorg.