I en rapport från Smittskyddsinstitutet, SMI, varnar man för att förändringar i djurhållningen och en ökad import av kött ökar risken för fler salmonellafall, även om salmonellasituationen i Sverige är god jämfört med i många andra länder.

Det brister i kontrollen när kött importeras, både hos leverantörerna och hos de svenska företagen, visar en undersökning av Livsmedelsverket. Var sjätte sändningen hade inte provtagits enligt gällande lagstiftning.

Femårig strategi

Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket har därför i dag lagt fram en femårig strategi, tillsammans med Socialstyrelsen och Jordbruksverket, för att minska antalet salmonellafall.

En viktig del i strategin är bättre övervakning och kontroll av salmonella internationellt. Nya smittkällor behöver identifieras bland importerade livsmedel för att kunna minska smittspridningen från dem.

Livsmedelsverket föreslår också tydligare regler för provtagning av kött som importeras. Myndigheter och företag i avsändarländerna behöver bättre information om kraven i salmonellagarantin och mottagarföretagen ta egna stickprov.