Det blir allt vanligare med vårdhundar inom kommuner och landsting. Swedish standards institute, SIS, har därför utarbetat en svensk standard för hundars medverkan i vården.

Avsikten är att verksamheter inom vården där hund deltar ska hålla en jämn och hög standard, precis som annat vårdarbete.

Skola erbjuder utbildning

– Vårdhundens medverkan stimulerar kraftigt till träning av fysiska, psykiska, sociala, emotionella och kognitiva funktioner säger Ingeborg Höök, deltagare i SIS kommitté och utbildningsledare på Svenska Vårdhundsskolan.

Skolan är först ut att erbjuda utbildning till certifierat vårdhundsteam enligt den nya standarden.