Det handlar om en variant av multiresistenta ESBL-bildande bakterier som fått namnet ESBL carba och som visat sig vara resistenta mot i princip alla slags antibiotika.

Bakterier med ESBL carba har under de senaste 10 åren fått snabb spridning över världen. I Europa finns de framför allt i Grekland och Italien. Det finns ett tydligt samband mellan hög antibiotikaanvändning och utvecklingen av resistens orsakad av ESBL-bildande bakterier.

Riskabelt att vårdas utomlands

Den största riskfaktorn för svenskar att drabbas är vård utomlands. Hittills i år har 32 fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet, mot 23 under hela förra året. 22 av årets fall har smittats utomlands.

Flest fall har Stockholm, där tio av fallen har upptäckts, därefter kommer Västra Götaland med nio fall hittills i år.

Isolerats på Akademiska sjukhuset

Uppsala rapporterade sitt första fall i går. Det handlar om en trafikskadad pojke från södra Europa som kom till Akademiska sjukhuset för att få vård för två veckor sedan.

Pojken låg först fyra dagar på barnsjukhuset. När det upptäcktes att han bar på den multiresistenta bakterien placerades han på infektionsavdelningen fyra dagar, tre av åtta vårdplatser fick stängas för att klara av att ge honom vård.

Pojken har nu isolerats på barnsjukhuset, där man också har fått dra ner på antalet vårdplatser vissa dagar. Sjukhusledningen är dock inte oroad för att andra patienter ska ha smittats.

Ser över rutinerna

– Risken för att bakterien spridit sig är liten. Våra rutiner är tillräckligt säkra för att det inte blir utbrott. Vi har också tagit prover på andra patienter efteråt och inte hittat bakterien, säger Christophe Pedroletti, verksamhetschef vid Akademiska barnsjukhuset, till Uppsala Nya Tidning.

Men Akademiska sjukhuset ska nu ändå se över sina rutiner för hur man tar emot patienter från andra länder.