I en stor svensk randomiserad registerstudie, där 7 200 patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt ingår, fick hälften av patienterna enbart ballongvidgning medan den andra patientgruppen också behandlades med utsugning av blodproppar. Efter 30 dagar var dödligheten densamma i de båda grupperna.

Inga ytterligare risker

Risken för att få ytterligare infarkter, stroke eller komplikationer av behandlingen skilde sig inte åt mellan de båda grupperna. Studien visade inte heller att högriskgrupper, som till exempel rökare, personer med diabetes eller de med stora blodproppar, skulle ha någon nytta av att blodproppar sugs ut.

Huvudförfattaren till studien Ole Fröbert, professor vid Örebro universitets hjärtklinik, tror att resultaten kommer att ha en omedelbar inverkan på klinisk praxis och internationella riktlinjer.

Nationellt kvalitetsregister

Studien är ett samarbete mellan samtliga sjukhus i Sverige och koordineras av Uppsala clinical research center, UCR, en enhet inom Uppsala universitet och Uppsala läns landsting. Den bygger på det nationella kvalitetsregistret Swedeheart som drivs av läkare och sjuksköterskor i Sverige.

Studien kommer under dagen att publiceras i tidskriften New England journal of medicine.