Varje vecka anmäler sex-sju östgötska patienter att de vill häva spärren på sina journaler. Totalt i år innebär det 48 journaler. Det är ungefär lika många som anmäler att de vill spärra sina journaler.

– Det brukar bli en väldig ökning av spärrar då det skrivs om att personal har varit inne och läst journaler de inte har rätt att ta del av. När patienterna sedan upptäcker att spärrarna krånglar till det vill de låsa upp dem, säger Peter Uhlin, handläggare på landstingets patientkontor.

Spärren innebär att det bara går att se var en person sökt vård, inte för vad eller vilken behandling som getts. Det kan medföra att vården fördröjs eller inte blir rätt, då patienten söker vård och personalen inte kan se till exempel tidigare läkemedel, labbsvar eller röntgenbilder.

I nödsituationer kan landstinget alltid öppna spärrade journaler, dock inte journaler förda av privata vårdgivare som Östergötland har gott om.

Antalet spärrade journaler i Östergötland har stabiliserat sig runt 500