Att orsaka lidande, eller i värsta fall död, går emot allt vad vårdande handlar om och är bland det värsta som kan hända vårdpersonal.

– Bakom varje drabbad patient finns en personal som behöver stöd för att orka gå vidare. Vi ser att felhandlingar till och med kan leda till depression och långtidssjukskrivningar, säger psykologen Susanne Ullström, på institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, vid Karolinska institutet utanför Stockholm.

Hon ingår i ett forskarteam som har djupintervjuat 10 läkare, 9 sjuksköterskor och 2 övrig personal om deras känslor efter att ha orsakat patienter skada.

Studien visar att den känslomässiga reaktionen är stark oavsett kön, profession och antal år i yrket. Även incidenter där inget hände skapar oro och många berättar att de plågas av tankar på vad som hade kunnat hänt.

Rädsla att göra fel igen

Intervjupersonerna berättar om oro, sorg och förtvivlan. Oron gäller både patienterna och hur det ska gå för dem själva. Att begå ett misstag som skadar väcker en rädsla för att göra fel igen. Hos många väcker det också känslor av skuld och skam – både inför sig själv och inför kolleger och chefer.

– Forskningen visar att det här skär djupt i hur man mår som professionell, oavsett vem man är som person, säger Susanne Ullström.

Viktigast för att komma över det som har hänt är stöd från kolleger och chefer, och det stöd som erbjuds räcker inte. Intervjupersonernas uppfattning är att det är slumpmässigt och beroende av vilken chef eller vilka kolleger man har. Det saknas strukturer för den här typen av krishantering.

Behöver prata

Svaren på frågan om vilket stöd de skulle velat ha liknar varandra. Samtliga intervjupersoner hade behov av att prata om det som hänt. De flesta hade behövt känslomässigt stöd – främst från kolleger men också från chefer. Några ville hellre fokusera på händelsen för att förstå och lära. De önskade att avdelningen skulle lära något av misstaget som gjorts.

– Intervjuerna visar hur viktigt det är att skapa en struktur för stöd till personal som begår misstag. Trots den nya patientsäkerhetslagens fokus på system i stället för individ finns det fortfarande ett visst mått av syndabockstänkande. Ändå kan vem som helst göra fel, säger Susanne Ullström.