En 74-årig man med kronisk lungsjukdom hade våren 2012 ett känt aortaaneurysm som behövde opereras. En tid sattes upp för operation i slutet av juli. Men när operationen skulle göras fattades det platser på intensivvårdsavdelningen, där patienten skulle få sin postoperativa vård.

Ny tid sattes till i början av augusti. Men även denna fick strykas, eftersom en annan patient som fått sin operation uppskjuten flera gånger gick före. Ett tredje försök att hinna med en operation av 74-åringen planerades till början av september.

Dog i väntan på operation

Men operationen blev aldrig av eftersom patienten under väntetiden drabbades av ett aortaaneurysm och dog.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, som utreder fallet i enlighet med lex Maria-lagen, är det inträffade ett exempel på när bristen på intensivvårdsplatser får maximalt olyckliga konsekvenser.

Myndigheten konstaterar att tillgången på intensivvårdsplatser generellt är dålig i Region Skåne, i synnerhet på Helsingborgs lasarett.

Senast den 20 oktober vill Inspektionen för vård och omsorg att vårdgivaren redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att undvika liknande händelser i framtiden.

Inte första gången

Som Vårdfokus tidigare berättat dog tre patienter förra året i samband med platsbrist eller vård på fel avdelning inom Region Skåne. Året dessförinnan avled fem patienter av samma orsak. Trots det har antalet vårdplatser minskat.

I somras dömdes regionen av förvaltningsrätten att betala ett rekordstort vite på två miljoner kronor till Arbetsmiljöverket, på grund av överbeläggningar. Ytterligare krav på miljonviten mot just Helsingborgs lasarett väntar på beslut i förvaltningsrätten