På senare tid har personalen attackerats flera gånger och riktigt allvarligt blev det i början av augusti då en knivbeväpnad man gick till angrepp. Nu ska Sahlgrenskas akutmottagning i Göteborg prova ett nytt grepp och utrusta personalen med samma sköldar som kravallpolisen använder. Personalen ska också få utbildning i polisens regi.

Tanken är att sköldarna ska finnas till hands som ett skydd för personalen om de behöver freda sig mot en aggressiv patient.

Situationen kan bli farligare

Men effekten kan bli tvärtom, menar Katarina Kullenberg–Åke, förtroendevald och huvudskyddsombud inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sköldarna kan trigga en våldsam och förvirrad person och göra situationen ännu farligare.

– Dessutom undrar jag var sköldarna finns när du behöver dem. Du kan inte säga till patienten att vänta lite, jag ska bara gå iväg till ett skåp och hämta skölden innan du börjar bråka, säger Katarina Kullenberg–Åke.

Andra åtgärder behövs

Hon tycker att det krävs andra åtgärder för en säker arbetsmiljö:

  • Lokaler där aggressiva patienter kan triageras (bedömas) separat
  • Bättre bemanning. Som exempel kan patienter bli irriterade när de tvingas vänta på transport till ett annat sjukhus, och det kan driva fram en laddad situation.
  • Personal med kompetens som kan möta patienterna på rätt sätt.

– Många bråk kan du avstyra med att du lyssnar och har ett professionellt bemötande, säger Katarina Kullenberg–Åke.

Hoppas att Arbetsmiljöverket gör en inspektion

Vårdförbundet lokalt har redan en dialog med Arbetsmiljöverket efter de allvarliga incidenter som drabbat personalen. Nu blir sköldarna ytterligare en sak att ta upp med myndigheten och Katarina Kullenberg–Åke hoppas på en inspektion.

Sedan tidigare finns en mängd olika säkerhetsåtgärder på svenska sjukhus, exempelvis metalldetektorer, överfallslarm, ordningsvakter och härdat glas. Troligtvis blir Sahlgrenska det första sjukhuset som använder sköldar.

– Jag har inte hört talas om att det förekommit i Sverige tidigare, säger Greta Berg, som arbetar med säkerhetsfrågor på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Ett led i samhällsutvecklingen

Hon ser sköldarna som en del i en hel samhällsutveckling där man rustar sig för att klara personalens hälsa och säkerhet. Förr var till exempel många kommunhus öppna så att medborgarna kunde gå rakt in. Nu är det låsta dörrar och passerkort.

– De flesta vill inte ha det så men det är en följd av att personalen blir hotad av olika anledningar. Att köpa in polissköldar till sjukhusen är inget man gör i första taget, utan för att man bedömer att situationen kräver det, säger hon.

Finns det inga bättre sätt att skydda personalen?

– Det gör det säkert. Men även om man till exempel bygger om lokalerna så finns det en typ av patienter som är oberäkneliga och uppenbarligen har personalen behövt värja sig på något vis, säger Greta Berg.