Utan analys eller beredning tog den politiska ledningen för landstinget i Jämtland ett gemensamt beslut om att stoppa allt användande av hyrläkare med start den 1 juni för att spara pengar. Nu har samma politiker hävt beslutet sedan riskerna med stafettläkarstoppet kartlagts.

– Det blev för stora risker för både patientsäkerhet och arbetsmiljö av att införa stafettstoppet på detta sätt, men vi står fast vid att vi ska bort från beroendet av stafettläkare, säger landstingsstyrelsens ordförande Harriet Jorderud (S) i ett pressmeddelande.

Vårdförbundets ordförande i Jämtland, Barbro Englesson, har beskrivit situationen för både patienter och personal som "helt sanslös". Fast anställda läkare har sagt upp sig på grund av arbetsbelastningen. Två hälsocentraler blev i stort sett helt utan läkare efter stafettläkarstoppet. Stressade och förtvivlade sjuksköterskor har fått ta hand om frustrerade patienter som fått åka flera mil för att få en läkartid.

Politikerna har satt patientsäkerheten inom primärvården i Jämtland i fritt fall, anser Vårdförbundet och Läkarförbundet som gemensamt lyft frågan till Arbetsmiljöverket.

Nu återstår att se om politikernas reträtt får stopp på kaoset.