Sjuksköterskan är sexmissbrukare sedan 20 år tillbaka och går på behandling för det. Han arbetade på den psykiatriska slutenvårdsavdelning där patienten vårdats. Han har fått ett strafföreläggande på 30 dagsböter för dataintrång för att olovligen ha gått in i journalen.

Nu ger HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, honom tre års prövotid både för dataintrånget och för att han hade sex med en tidigare patient.

Risk för återfall i sexmissbruk

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skrev i sin anmälan till HSAN att sjuksköterskans brott påverkar förtroendet för honom och att han kan vara olämplig i yrket.  Dels för att IVO anser att sjuksköterskan kan återfalla i sexmissbruk trots behandling, och dels för dataintrånget som riskerar att påverka förtroendet för honom.

HSAN konstaterar att dataintrånget, förutom att vara brottsligt, är ett klart olämpligt beteende av en legitimerad person. Särskilt olämpligt är det eftersom patienten vårdades i psykiatrisk slutenvård. Det påverkar förtroendet för sjuksköterskan och han får därför en prövotid.

Men även om sjuksköterskan inte hade gått in i journalen är det faktum att han tog kontakt med en nyligen utskriven patient, och tog initiativ till sex, i sig så illa att han kan vara olämplig som sjuksköterska.

Utdrag ur belastningsregistret

Prövotiden får han därför även för det. Eftersom myndigheterna bedömer att sjuksköterskans beteende hör ihop med hans sexmissbruk får han också en prövotidsplan där han ska ha regelbunden kontakt med en kbt-terapeut för sexmissbruket och lämna utdrag ur belastningsregistret till IVO en gång om året.