Den nya myndigheten bildas den 1 januari 2014, genom en sammanslagning av Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet samt delar av Socialstyrelsen.

För att tydliggöra mikrobiologin och diagnostikens roll ska det bildas en gemensam avdelning för just mikrobiologi.

– Det skapar förutsättningar för ökat samarbete mellan de olika diagnostiska verksamheter som i dag finns på Smittskyddsinstitutet, säger Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

Hon ska bli chef för det nya laboratoriet.