Många landsting använder hjärtroboten Lucas (Lund University Cardiac Assist System) trots att det saknats vetenskapliga bevis för att den är effektiv. Nu har forskare i Uppsala gjort en studie som visar att Lucas är lika bra som när exempelvis ambulanspersonal ger bröstkompressioner efter ett hjärtstopp.

I studien jämfördes 2 500 patienter i Sverige, Holland och England som antingen fick manuella eller mekaniska bröstkompressioner. I behandlingen ingick också defibrillering med hjärtstartare. Patienterna följdes i sex månader och resultatet visar att metoderna är lika bra, rapporterar Sveriges Radio.

I vissa lägen kan hjärtroboten Lucas till och med fungera bättre, till exempel när en patient färdas i ilfart till sjukhus och bilen kränger.

Sten Rubertsson, professor i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet, poängterar dock att man måste utveckla både den manuella och den mekaniska metoden och anpassa behandlingen för varje patient.