Det var inte bara yrkesverksamma och forskare som var i centrum under Röntgenveckan i Uppsala, som avslutas idag. Studenterna var också i fokus och under två block presenterades flera uppsatser på grundnivå och avancerad nivå.

Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, ordnade en tävling och priset för bästa d–uppsats gick till Eva Hellman vid röntgenkliniken, universitetssjukhuset Linköping.

Patienternas omvårdnadsbehov

Syftet med hennes studie var att beskriva röntgensjuksköterskors uppfattningar av patienternas omvårdnadsbehov vid datortomografiundersökningar. Resultatet visar att patienterna har behov av en god kommunikation, information, fysiskt och psykiskt omhändertagande och individuellt anpassad undersökningstid. Här spelar röntgensjuksköterskan en viktig roll för hur delaktig patienten är i sina undersökningar.

Interventionell radiologi

Bästa c–uppsats skrevs av Magdalena Koniarska och Caroline Bergman vid Sahlgrenska akademin som har gjort en litteraturstudie för att belysa den aseptiska miljön i samband med interventionell radiologi (IR).

Deras slutsats är att den snabba utvecklingen inom IR kräver både miljömässiga och organisatoriska förändringar inom sjukvården för att kunna garantera patientsäkerheten. För röntgensjuksköterskans del blir det en chans att utvecklas när man måste behärska fler arbetsuppgifter, och en chans att stärka sin yrkesidentitet.

Sammanlagt åtta uppsatser konkurrerade om förstapriset som är 3 000 respektive 2 000 kronor.

– De höll en generellt hög kvalitet, säger Margaretha Jensen, ledamot i SFR.

Motiveringarna:

Bästa d–uppsats: "Röntgensjuksköterskors uppfattningar om patienternas omvårdnadsbehov vid datortomografiundersökningar"

"En noggrant och väl genomförd studie med fördjupning inom ämnet omvårdnad som är en viktig del i huvudområdet radiografi. Arbetet har stor relevans för röntgensjuksköterskans professionsområde och visar på en tydlig koppling till en teoretisk plattform inom yrkesutövandet."

Bästa c–uppsats: "Den aseptiska miljön i samband med interventionell radiologi"

"En noggrant genomförd litteraturstudie inom ett intressant och angeläget område. Ett engagerande och relativt ostuderat område som inbjuder till vidare studier samt kan leda till ändrade rutiner i den kliniska verksamheten i samband med interventionell radiologi."