I förra veckan berättade Socialdemoraterna att de tillsammans med landstingen och de fackliga organisationerna vill minska byråkratin för personalen inom vården (se länk). I dag släppte de ytterligare en detalj i sin så kallade skuggbudget: två miljarder kronor år 2014 och framåt avsätts för att få mer personal inom vården.

– Vi behöver utveckla en sjukvård där patienter känner trygghet och där personalen kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt. En god arbetsmiljö är också en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare stannar och utvecklas, skriver de i ett pressmeddelande.

Särskilt fokus ska ligga på vården av sjuka äldre.