Forskarna konstaterade att både hel - och delamning var betydligt vanligare bland de mammor som tidigt delade säng med sitt barn. Och ju oftare de delade säng desto mindre var risken att de slutade amma.

Att samsovning främjar amning finns det evidens för sedan tidigare, samtidigt som det är en omstridd praxis eftersom flera undersökningar har visat en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, särskilt om mamman är rökare.

Även de här forskarna pekar på risken för plötslig spädbarnsdöd, men det beklagar Ruth A Lawrence, professor i pediatrik vid University of Rochester Medical Center i sin expertkommentar. Hon hävdar att den ökade risken för plötslig spädbarnsdöd vid samsovning bara gäller flaskmatade barn, inte ammade.

Data hämtades från Infant feeding practices study II över mödrar under graviditet och första året efter förlossningen. Den longitudiella studien omfattade 1 846 mammor som fick frågeformulär då deras barn var en, sju, nio, tio och tolv månader gamla.

Studien Influence of Bedsharing Activity on Breastfeeding Duration Among US Mothers är publicerad i JAMA Pediatrics.