Övningarna tränar upp benstyrka och balans, och konditionen tränas genom gång med stavar eller rollator. De är enkla och kan utföras både på egen hand av äldre som bor hemma och med stöd av anhörig eller personal på särskilda boenden.

Enligt Akademiska sjukhusets vårdavtal för i år ska sjukhuset underlätta rekommendation och förskrivning av FaR, fysisk aktivitet på recept, till äldre och seniorkortet kan användas som ett komplement till det.

Fallolyckor kan minska med 40 procent

 – Cochrane-institutets sammanställning av hundra forskningsstudier visar att fysisk träning kan minska risken för fallolyckor hos äldre med 40 procent. Gångträning kompletterat med balansträning ger bäst resultat, men även styrketräning av lårmuskler är viktigt, säger säger Anita Hansson, sjukgymnast och samordnare av FaR inom sjukhusets patientsäkerhetsavdelningen.

Under hösten kommer kortet att introduceras på sjukhusets geriatriska, medicinska och kirurgiska mottagningar och vårdavdelningar.

Över 70 000 personer i Sverige vårdas på sjukhus varje år på grund av fallskador och många av dessa handlar om frakturer som äldre ådragit sig under själva vårdtiden. Kortet, en tvåsidig trycksak av papp i A5-format, är gratis för patienterna.