Göran Hägglund och Socialdepartementet har fått en ny statssekreterare efter Karin Johansson som lämnade uppdraget häromdagen. Lena Furmark har varit politiskt sakkunnig hos socialministern sedan 2010.

– I den rollen hade jag ansvar för viktiga vårdfrågor och tog fram underlag till sådant som öppna jämförelser och den nya patientsäkerhetslagen, säger hon.

Sjuksköterska "i botten"

Hon har juridisk examen från Uppsala universitet, en fil kand i statsvetenskap och nationalekonomi – och är utbildad sjuksköterska.

– Jag lämnade yrket när jag var 23 år för att läsa juridik. Det gjorde jag för att få vara med och förändra vården. Jag hoppas kunna bidra till det nu.

Kommer Vårdförbundets medlemmar se en annan inriktning på vårdpolitiken med dig som statssekreterare?

– Det vet jag inte, men de kan i alla fall vänta sig förståelse för vad deras yrkesroll innebär. När man har insikt om hur något fungerar får man en annan känsla för frågan, säger Lena Furmark.

Satsning på kroniskt sjuka

En av de stora utmaningarna framöver blir att förbättra vården för patienter med kroniska sjukdomar.

– Där har vi en utvecklingspotential. Patientenkäter visar att det är en grupp som är mer missnöjda med vården än andra patientgrupper. I budgeten finns ett utrymme för en satsning på en förbättring för de kroniskt sjuka. Jag ser fram mot att hugga tag i en sådan strategi.