En del kvinnor slutar röka när de väntar barn och börjar snusa i tron att det är mindre farligt. Men nu visar världens hittills största studie att det finns skäl att avstå helt.

– När det gäller risken för dödföddhet verkar snusning vara nästan lika farligt som rökning, säger professor Sven Cnattingius vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, till Upsala Nya Tidning.

Nikotinet boven i dramat

Sedan tidigare är det känt att även snusning utsätter fostret för skadliga ämnen, särskilt som prillan ligger länge i munnen.

Det nya med studien, som har gjorts av forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet, är att den visar att risken för dödföddhet är nästan lika stor som vid rökning och att det troligen är nikotinet som är boven i dramat. Tidigare trodde man att det framför allt var förbränningsprodukter i tobaksröken som var farliga.

Det lönar sig att sluta

Studien visar också att det lönar sig att sluta med cigaretter och snus. De kvinnor som slutade före det första besöket på mödravårdscentralen, löpte inte någon högre risk för dödföddhet än de som aldrig hade använt tobak.

I studien analyserade forskarna uppgifter om drygt 850 000 förlossningar i Sverige sedan 1999. Av dem slutade 2 322 graviditeter med att det väntade barnet dog i livmodern.

Samma forskarteam har tidigare visat att snus ökar risken för andningsuppehåll hos nyfödda, samt att risken att föda för tidigt eller  behöva föda med kejsarsnitt är högre för snusande mammor.