I dag är 800 patienter inskrivna vid Röda korsets sjukhus i Bergshamra, specialiserat på rehabilitering efter cancer och efter ben- eller armamputation. Men om drygt ett år, i december 2014, läggs det ner och de 37 anställda måste hitta nya jobb.

Trots upprepade försök att få ekonomin i balans går sjukhuset med förlust. Förhoppningen nu är att någon annan ska ta över och driva sjukhuset vidare.

Prioriterar annan vård

Enligt generalsekreteraren, Ulrika Årehed Kågström, vill Röda korset prioritera att ta hand om tortyröverlevare och krigstraumatiserade, ett område där vården inte är dimensionerad efter behoven. 

– Just nu ser vi större behov än vi kan möta när det gäller rehabilitering av tortyröverlevare och krigstraumatiserade. Det området vill vi fortsätta att utveckla.

Röda korset har redan ett behandlingscentrum för krigsskadade och torterade i Stockholm, liksom i Malmö, Skövde, Uppsala och Skellefteå. I Stockholm och Göteborg finns dessutom vårdförmedlingar för papperslösa.