Risken för biverkningar av kortverkande beta-agonister av typ Bricanyl i förlossningsvården är större än nyttan. Utom när läkemedlen ges i injektionsform under högst 48 timmar mellan graviditetsvecka 22 och 37 och under förutsättning att mor och barn övervakas kontinuerligt av en specialist.

Då dämpar det effektivt förlossningsvärkarna. Det har den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC, kommit fram till efter att ha värderat tillgängliga data.

Astma-medicin

Kortverkande beta-agonister används allmänt i Europa för behandling av astma. I flera länder är en del av läkemedlen också godkända för att hämma sammandragningar vid för tidigt eller för kraftigt värkarbete. Då ges de oftast som injektioner, tabletter eller stolpiller och i betydligt högre doser än vid astmabehandling. I Sverige är Bricanyl ett sådant läkemedel.

Att höga doser ökar risken för hjärt-kärl-biverkningar är känt sedan tidigare. Biverkningarna varierar från hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm till lungödem. För kortverkande beta-agonister som tas via munnen eller som stolpiller finns det väldigt lite data som stödjer nyttan.