En utvärdering av verksamheten visar att sjuksköterskorna gör lika säkra bedömningar som läkarna.

Kvinnor som sökte till bröstenheten vid Västmanlands sjukhus i Västerås under åren 2009-2011 för symtom i brösten, undersöktes förutom med mammografi också kliniskt av mammografisjuksköterskor. Om ingen knöl eller annat patologiskt upptäcktes gick kvinnorna hem utan att undersökas av läkare.

105 av kvinnorna visade sig ha bröstcancer. Hos 94 av dem hade mammografisjuksköterskan palperat en tumör i det bröst där cancern diagnostiserades.

Uppföljande mammografi

Inom två år kallades de kvinnor som vid första besöket inte hade några knölar eller andra tecken på bröstcancer till en uppföljande mammografi. Hittills har 551 av dem undersökts på nytt och åtta av dem, 1,5 procent, har bröstcancer. Av dem hade två kvinnor från början undersökts enbart av sjuksköterska medan både sjuksköterska och läkare hade undersökt fyra av dem.

En av kvinnorna som från början undersökts av läkare hade efter finnålsbiopsi bedömts vara frisk. De tre andra opererades, också efter den första kontakten, och hade benigna förändringar. En patient hade cancer, men inte på den sida där hon hade symtom utan på den motsatta.

St-läkaren Erik Axelhed, som gjort studien, drar slutsatsen att det nya arbetssättet är säkert.