Det var i höstas som barnmorskan fälldes för dataintrång. Vid tio tillfällen gick hon olovligen in i en patients journal och för det fick hon dagsböter. Själv hävdar hon att hon inte hade något ont uppsåt utan bara försökte hjälpa en anhörig.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som prövar så kallade behörighetsfrågor, anser dock att barnmorskan har riskerat allmänhetens förtroende och beslutar nu om en treårig prövotid. Prövotiden innebär att kvinnan får behålla sin yrkeslegitimation, men riskerar att förlora den om hon missköter sig igen.