Det saknas 135 sjuksköterskor, skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande. Det gör att man inte kan utföra vissa operationer och behandlingar eftersom det inte går att hålla vårdplatser öppna.

Säljer mindre och köper mer

Trots att sjukhuset sparat 188 miljoner kronor i år genom effektiviseringar räknar sjukhuset ändå med ett underskott på 140 miljoner.

Akademiska hänvisar till tre huvudorsaker: minskad produktion av riks- och regionvård, ökade läkemedelskostnader och ökade kostnader för köpt vård i andra landsting.

Sjukhuset har inte fått intäkter för riks- och regionvård i den omfattning som planerats och dessutom haft större utgifter för patienter från det egna länet som behövt remitteras till andra sjukhus.

Brist på sjuksköterskor

– Paradoxalt nog har effekten av nya arbetssätt/kortare vårdtider (t ex mer dagkirurgi) lett till minskade intäkter. I likhet med andra sjukhus i landet har Akademiska fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor inom vissa områden. Vi saknar 135 sjuksköterskor vilket gör det svårt att hålla vårdplatser öppna och utföra vissa behandlingar och operationer som kräver vårdplatser, säger sjukhusdirektör Lennart Persson.

För att öka produktionen har sjukhuset startat ett operationsråd som ska samplanera all operationsverksamhet och därmed utnyttja resurserna mer optimalt. Men man räknar inte med att se effekter av det förrän under nästa år.