Krångligt och fullt av onödiga arbetsmoment. Regions Skånes gemensamma journalsystem PMO (Profdoc Medical Office) som började införas i våras har kantats av problem.

I somras larmade Läkarförbundet Arbetsmiljöverket eftersom personalen blev så stressad att patienterna blev lidande.  Efter att ha tagit del av arbetsgivarens svar anslöt sig tre andra fackförbund, bland annat Vårdförbundet, till anmälan eftersom de ville att Arbetsmiljöverket skulle gripa in.

Vårdcentralerna känner sig överkörda

Nu när det är de privata vårdcentralernas tur att införa PMO, kommer nya protester. Branschorganisationen Vårdföretagarna, som representerar privata vårdgivare, har JO–anmält Region Skåne eftersom man tycker att regionen försöker tvinga på dem ett dåligt journalsystem.

– Det här journalsystemet har kantats av stora bekymmer av både teknisk art och genom prestandabesvär. Om inte de här problemen är lösta, är det då rimligt att kräva av oss att gå in i något som är ofärdigt, säger Jaan Timoleon, ordförande i Vårdföretagarnas Branschråd i Skåne, till tidningen Norra Skåne.

Regionledningen står på sig

Vårdföretagarna uppger att de har försökt få till en dialog med regionen utan resultat och vill nu att JO ska granska regionens agerande.

Niklas Sundler, IT-direktör i Region Skåne, anser dock att regionledningen har bjudit in till diskussioner och säger att det nya systemet ska införas som planerat.