I går berättade Vårdfokus att Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att gå back med 140 miljoner i år, trots stora besparingar.

Ett av problemen är att man tvingas ställa in operationer och behandlingar för att det saknas vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor. För närvarande saknas 135 sjuksköterskor.

Färre än vanligt

– Fler och fler säger upp sig och allt färre söker sig till sjukhuset, säger Madeleine Grenå, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Uppsala.

Hon berättar att av de 80 sjuksköterskor som examinerades i Uppsala i juni har endast 20 valt att söka sig till Akademiska sjukhuset.

– Det är mycket färre än vad det brukar vara. Vi tror att det har sett hur dålig arbetsmiljön är när de har gjort praktik på Akademiska.

Erfarenhet går förlorad

Men ett lika stort problem är att sjuksköterskor med många års erfarenhet väljer att sluta.

– Vi är oerhört besvikna på att man enbart ser vård som något som ska produceras och inte ser enskilda sjuksköterskors kompetens. Sjukhuset är väldigt illa ute när den kompetensen nu går förlorad på många håll, säger Madeleine Grenå.