Anställda inom hälso- och sjukvården är skyldiga att anmäla till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa. Men enligt Barnskyddsutredningen avstår många från att göra det.

För att göra det lättare att avgöra när en anmälan ska göras har Socialstyrelsen nu tagit fram en vägledning för vårdpersonal och personal inom tandvården (se länk).

– Det behövs inga bevis för misstanken och anmälaren ska utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning, säger Socialstyrelsens utredare Ulrika Nygren.

Vägledningen gör det tydligt att anmälningsskyldigheten är absolut och ovillkorlig.