Den dramatiska ökningen har fått Läkare utan gränser att starta en akutinsats i Am Timan i sydöstra Tchad. Området drabbas ofta av malaria, men antalet infektioner i år är långt bortom alla prognoser.

Många av de svåraste fallen ses hos barn under fem års ålder. Eftersom människorna som bor utanför staden Am Timan har dålig tillgång till hälso- och sjukvård dör många i sina hem. Läkare utan gränser har besökt platser där tre av fyra patienter som de behandlar är drabbade av malaria.

Organisationen har utökat sin kapacitet att behandla allvarliga fall på sjukhuset i Am Timan genom att uppföra en extra malariaavdelning i ett tält på sjukhusområdet där mindre komplicerade fall kan tas om hand.

– Målet med vår akutinsats är att förbättra tidig diagnostik och behandling av okomplicerad malaria och samtidigt kunna ta hand om de allvarliga fallen på sjukhuset på ett bättre sätt, säger Jason Mills, Läkare utan gränsers landchef i Tchad.